Fullførte prosjekter

Tidstyvene

Utdanningsforbundet ønsker at Fafo fjør en analyse av hvordan lærerne bruker sin arbeidstid, hva som styrer denne og hvordan lærerne vurderer tidsbruken på ulike oppgaver. Fafo evaluerte for noen år tilbake arbeidstidsavtalen for lærerne og prosjekte t kan sees som en oppfølging og som et supplement til en analyse som foretas av SØF/Sintef for Utdanningsdep.

Prosjektledelse

Torgeir Nyen

Prosjektdeltaker(e)

Torgeir Nyen
Åsmund Arup Seip

Oppdragsgiver(e)

Utdanningsforbundet

Prosjektperiode

2009