Fullførte prosjekter

Unio og bærekraftsmålene

Prosjektet tar pulsen på arbeidet med FNs agenda for bærekraftig utvikling i tre av Unios medlemsforbund. Datagrunnlaget er først og fremst et tyvetalls samtaler med til­lits­valgte og ordinære medlemmer i Unios tre største medlemsforbund: Ut­dannings­­­for­bund­­et, Norsk Sykepleierforbundet og Forsker­for­bund­et. I tillegg baseres prosjektet på informasjon fra en referansegruppe med ansatte sentralt i Unio og de tre forbundene, samt ulike skriftlig kilder fra forbundenes vebbsider og rapporter fra FN-institusjoner, den norske  regjeringen og norske etater. Blant de spørsmålene prosjektet stiller er:

  • Hvor godt kjenner forbundenes medlemmer (tillitsvalgte) til FNs bærekraftsmål?
  • Forholder de seg til FN-agendaen og bærekraftsmålene i sitt virke? I tilfelle, hvor­dan?
  • Hvilke tanker gjør de seg om hvordan man kan styrke bærekraftsarbeidet fram­over?

 Publikasjoner:

Diskusjonsnotat "Unio og bærekraftsmålene", Tor Halvorsen og Åge Tiltnes 2021


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2021:31
Tor Halvorsen og Åge A. Tiltnes
Kunnskap, arbeid og holdninger i tre Unio-forbund

Prosjektledelse

Åge Arild Tiltnes

Prosjektdeltaker(e)

Åge Arild Tiltnes

Oppdragsgiver(e)

Unio

Prosjektperiode

oktober 2020
november 2021