Fullførte prosjekter

UNOPS Jordan

Prosjektledelse

Mark Taylor

Prosjektdeltaker(e)

Mark Taylor

Oppdragsgiver(e)

UNOPS United Nations Office

Prosjektperiode

2002