Fullførte prosjekter

Uønsket deltid i Oslo kommune sett i IA-perspektiv

Fafo presenterer et opplegg for gjennomføring av et forsøksprosjekt for å redusere omfanget av uønsket deltid i oslo kommune, sett i et IA-perspektiv.

Prosjektledelse

Leif E. Moland

Prosjektdeltaker(e)

Leif E. Moland

Oppdragsgiver(e)

Oslo Kommune

Oslo Kommune -eFFEKT Fakturase

Prosjektperiode

2007