Fullførte prosjekter

Uravstemning i LO STAT

Prosjektledelse

Åsmund Arup Seip

Prosjektdeltaker(e)

Åsmund Arup Seip

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

2011