Fullførte prosjekter

Utviklingen av offentlig tjenestepensjon

Prosjektet skal identifisere faktorer som er av betydning for tjenestepensjonene i offentlig sektor, beskrive endringstrekk i de ulike faktorene og i så stor grad som mulig kartlegge og/eller beregne deres antatte betydning.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 492
Geir Veland, Tove Midtsundstad, Jon M. Hippe
En gjennomgang av sentrale utviklingstrekk

Prosjektledelse

Tove Midtsundstad

Prosjektledelse

Geir Veland

Prosjektdeltaker(e)

Tove Midtsundstad

Oppdragsgiver(e)

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Forskningstema

Pensjon

Prosjektperiode

desember 2004
april 2005