Fullførte prosjekter

Vanskelig bosettbare – et forprosjekt

Oslo kommune har sammen med Fafo fått forprosjektmidler fra programmet FORkommune i Forskningsrådet til prosjektet Vanskelig bosettbare.

Prosjektet er et samarbeid mellom seks bydeler i Oslo, der hensikten er å sikre bosetting og bedre tjenester til personer med alvorlig psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet, og som vurderes å ha behov for tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Fafo skal som del av forprosjektet gjennomføre en pilotstudie om hvilke utfordringer bydelene har på dette området, samt bidra til å etablere et samarbeid om og en design for hovedprosjektet.

Prosjektledelse

Inger Lise Skog Hansen

Prosjektdeltaker(e)

Ketil Bråthen

Oppdragsgiver(e)

Oslo kommune ved bydel Alna

Prosjektperiode

november 2017
februar 2018