Fullførte prosjekter

Videre analyse av etablert datamateriale om familiepraksis og likestilling i innvandrende familier

Prosjektet er en videreføring av rapporten "Familiepraksis og likestilling i innvandrede familier" som ble finansiert av Barne-, likestillings - og inkluderingsdepartementet.

Med utgangspungt i allerede innsamlede register- og surveydata vil det utarbeides artikler som bygger videre på data og resultater fra hovedrapporten.


Fafo-utgivelser

Hanne Cecilie Kavli
The Case of Immigrants and Immigrant Descendants in Norway

Abstract


Omtale, nettbutikk hos Gyldendal


Fafo-rapport 2009:39
Hanne C. Kavli og Marjan Nadim


Publisering

Omtale, nettbutikk hos Gyldendal


Hanne Cecilie Kavli
The Case of Immigrants and Immigrant Descendants in Norway

Abstract

Prosjektledelse

Hanne Cecilie Kavli

Prosjektdeltaker(e)

Hanne Cecilie Kavli

Prosjektperiode

juni 2010
desember 2015