Fullførte prosjekter

Voksnes læring i kommunene


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2013:35
Tove Mogstad Aspøy, Heidi Nicolaisen og Torgeir Nyen
En kartlegging av fire arbeidsfelt

Prosjektleder

Torgeir Nyen

Prosjektdeltaker(e)

Torgeir Nyen

Eksterne forskere

Torgeir Nyen

Oppdragsgiver(e)

Fagforbundet

Prosjektperiode

februar 2013
september 2013
81916