Fafo-rapporter

Rapportsøk

Vilkår for læring i kommunene
En kartlegging av fire arbeidsfelt

Tove Mogstad Aspøy, Heidi Nicolaisen og Torgeir Nyen

Fafo-rapport 2013:35

Nettutgave

Forskningstema: Livslang læring

Prosjekt: Voksnes læring i kommunene

Forskere på Fafo: Tove Mogstad Aspøy, Torgeir Nyen

Hvilke muligheter for læring gir norske kommuner til voksne med kort formell utdanning? Hva kjennetegner de kommunene som lykkes med å heve kompetansen til denne gruppen? Hvordan vurderes formalkompetanse og realkompetanse? I denne rapporten undersøkes disse spørsmålene innenfor arbeidsfeltene pleie og omsorg, barnehage, kontor og vaktmester.

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20325