Fullførte prosjekter

Web based resource library

Prosjektledelse

Anne Kielland

Prosjektdeltaker(e)

Anne Kielland

Oppdragsgiver(e)

The World Bank

Prosjektperiode

april 2008
september 2008