Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner

Hva preger ytringsklimaet i kommunesektoren og i hvilken grad blir ansatte oppmuntret eller begrenset til å bruke sin ytringsfrihet?

Dette er ett av hovedspørsmålene i denne undersøkelsen. I tillegg skal det undersøkes i hvilken grad arbeidstakerne benytter varslingsretten og hvordan sakene håndteres av kommunale og fylkeskommunale varslingsmottakere. Utbredelsen av varslingsrutiner i kommunal sektor er også en del av prosjektet.

I tillegg til en oversikts- og situasjonsvurdering i kommunal sektor, vil vi gjennomføre et dypdykk i fire kommuner. Målet er å få kunnskap om og eksempler på hvordan en kommunal organisasjon kan jobbe for å få til et godt ytringsklima, gode rutiner for varsling og ikke minst en adekvat og forutsigbar håndtering av sakene.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2017:04
Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård, Marit Skivenes og Elin Svarstad

Prosjektledelse

Sissel C. Trygstad

Oppdragsgiver(e)

KS

Prosjektperiode

oktober 2016
februar 2017