Skip to main content

Læringsutbytte i varehandel


Virke skal gjennomføre et prosjekt for å utvikle metoder for å beskrive og dokumentere ikke-formelle kvalifikasjoner i varehandel.

Sentralt i dette arbeidet er å utarbeide læringsutbyttebeskrivelser og kriterier for hva som utgjør en kvalifiaksjon. Fafo skal i samarbeid med Saga Advisors gjennomføre en ekstern evaluering av prosjektet.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mars 2017
  • Avsluttes:
    mars 2018

Oppdragsgiver

  • Virke