Skip to main content

Etter- og videreutdanning


Etter og videreutdanning (EVU) - finansiering og effekter

Forskere

Tidligere ansatt

Jon Rogstad

Fafo
  • Prosjektleder:
  • Jon Rogstad

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mars 2014
  • Avsluttes:
    desember 2014

Oppdragsgiver

  • LO