Skip to main content

Midtveisevaluering av Områdesatsingene i Oslo


Midtveisevalueringen skal gi en vurdering av resultater og virkninger så langt og anbefale hva som skal til for å nå målene innen 2027. Evalueringen skal både omfatte begge de to sporene i Områdesatsingen; forbedringer av det fysiske og sosiale tilbudet (områdeutvikling) og forbedringer av tjenestene rettet mot innbyggerne i området (tjenesteutvikling)

Sammen med PwC skal Fafo gjennomføre en midtveisevaluering av tre delprogrammer i Områdesatsingene i Oslo. Midtveisevalueringen skal gi en vurdering av resultater og virkninger så langt og anbefale hva som skal til for å nå målene innen 2027. Evalueringen skal både omfatte begge de to sporene i Områdesatsingen; forbedringer av det fysiske og sosiale tilbudet (områdeutvikling) og forbedringer av tjenestene rettet mot innbyggerne i området (tjenesteutvikling)

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    oktober 2020
  • Avsluttes:
    mai 2021

Oppdragsgiver

  • Kommunal og moderniseringsdepartementet