The future of vocational education

   

Fafo er samarbeidspartner i et komparativt nordisk forskningsprosjekt som omfatter Danmark, Finland, Norge og Sveige. Prosjektet ledes av Christian Helms-Jørgensen ved Roskilde universitet. Formålet med prosjektet er å utvikle ny kunnskap om sterke og svake sider ved ulike nasjonale modeller for yrkesrettet opplæring. Prosjektet er finansiert av NordForsk under Nordisk ministerråd.

 

Forskere

Tidligere ansatt

Jon Rogstad

Fafo

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    juni 2013
  • Avsluttes:
    desember 2016

Oppdragsgiver

  • NordForsk