Skip to main content

Utvikling av gode yrkesfaglærere


Hva slags kompetanse må yrkesfaglærere ha for å kunne gi undervisning som oppleves som relevant både for elever og for arbeidslivet?

Prosjektet skal undersøke hva slags kompetanse yrkesfaglærere må ha for å gi undervisning som oppleves som relevant både for elever og for arbeidslivet og hva slags rammebetingelser som bidrar til yrkesfaglærernes faglige utvikling. På bakgrunn av dette skal yrkesfaglærernes behov for etter- og videreutdanning kartlegges.

Forskere

  • Prosjektleder:
  • Anna Hagen Tønder

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2016
  • Avsluttes:
    april 2017

Oppdragsgiver

  • KS