Skip to main content

Kartlegging av verneombudenes arbeid


Prosjektet skal gi et bredt og representativt bilde av verneombudenes arbeid.

Prosjektet har fire hovedproblemstillinger knyttet til verneombudens arbeid:

 • Forståelse og praktisering av verneombudsrollen
 • Rollen opp mot intensjonene og virkemidlene i IA-avtalen
 • Verneombudenes dialog med leder, tillitsvalgte og ansatte
 • Variasjon i bruk av verneombudet grunnet virksomhetsstørrelse og grad av institusjonalisering

Forskere

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  mai 2024
 • Avsluttes:
  desember 2024

Oppdragsgiver

NAV
 • NAV FoU

Bærekraftsmål