Skip to main content

Litteraturstudie om ytringsfrihet

To english version

To english version
Målet med studien er å samle og systematisere kunnskap om ytringsbetingelser for norske arbeidstakere på tvers av sektorer, med en særlig vekt på høyt utdannede arbeidstakere. Denne litteraturgjennomgangen vil gi kunnskap om hva som fremmer og hemmer ytringsfriheten i ulike deler av arbeidslivet, og vil gjøre det enklere for Tekna å jobbe videre med dette temaet.
I denne litteraturstudien vil vi ha et særlig blikk rettet mot ytringsfrihet for høyt utdannede arbeidstakere. Vi vil benytte ulike former for litteratur publisert i løpet av de siste ti årene. Ved hjelp av ulike søk vil vi analysere relevante nasjonale og internasjonale fagfellevurderte publikasjoner og undersøkelser/rapporter uten fagfellevurdering som omfatter norske forhold. Videre vil vi benytte rettskraftige tilgjengelig dommer som omhandler ytringsfrihet, innhentet fra Lovdata.no, og vi vil gjennomgå publiser-te saker som har vært til behandling hos Sivilombudet.Det vil også gjøres søk på sentrale stikkord i norske medier ved hjelp av verktøyet Retriever, for å finne høyt profilerte og viktige saker.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mai 2024
  • Avsluttes:
    juni 2024

Oppdragsgiver

  • Tekna

Bærekraftsmål