Skip to main content

Partssamarbeidet i fag- og yrkesopplæringen på regionalt nivå

Tema for prosjektet er samarbeidet mellom utdanningsmyndighetene og partene i arbeidslivet om styringen og utviklingen av fag- og yrkesopplæringen på regionalt nivå. Vi vil legge særlig vekt på arbeidet i yrkesopplæringsnemndene.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    september 2022
  • Avsluttes:
    mai 2023

Oppdragsgiver

LO

Bærekraftsmål