Skip to main content
  • Christine Friestad

Å leve med kronisk sykdom

Resultater fra et forprosjekt blant voksne med astma og allergi

  • Fafo-notat 1999:13
  • Fafo-notat 1999:13
Prosjektet «Overømfintlighet og levekår» er finansiert av stiftelsen Helse og rehabilitering, og utført av Forskningsstiftelsen Fafo på oppdrag fra Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF). NAAF har tatt initiativ til undersøkelsen, og de har videreutviklet ideene i samarbeid med Fafo. Prosjektet består av et forprosjekt, som denne rapporten presenterer resultatene fra, og en hovedundersøkelse som gjennomføres i løpet av 2000. I hovedundersøkelsen vil vi fokusere på livskvalitet blant astmatikere. I forprosjektet som vi nå presenterer, er det levekår blant personer med overømfintlighetssykdommer som er i søkelyset. Hensikten med forprosjektet er å avdekke om personer med overømfintlighetssykdommer skiller seg fra et generelt befolkningsutvalg på sentrale levekårsarenaer.

Til forprosjektet bruker vi datamateriale fra Helseundersøkelsen 1995 fra Statistisk sentralbyrå. Dette er gjort tilgjengelig for analyser av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste. Helseundersøkelsen 1995 består av tilfeldige utvalg blant tre aldersgrupper i befolkningen: barn (0–15 år), voksne (16–79 år), og eldre (80 år og over). I denne rapporten benytter vi data fra voksenutvalget, det vil si personer i alderen 16–79 år. Helseundersøkelsens formål er å presentere en generell oversikt over helseproblemer i den norske befolkningen, og i enkelte undergrupper av befolkningen. Helseundersøkelsen kartlegger hvordan folk oppfatter sin egen helse, og den kan blant annet brukes til å lage oversikter over hvilke helseproblemer som finnes, samt vise hvordan helsen påvirker hverdagsliv og aktiviteter (Wikholm og Hildrum 1997).
  • Publisert: 11. januar 1999
  • Ordrenr. 625