Skip to main content
  • Martin Byrkjeland

Arbeidstidstida ved Aker Base

Rapport frå prosjektet: Arbeidstidsordningar for baseverksemdene

  • Fafo-notat 1999:12
  • Fafo-notat 1999:12
Prosjektet har hatt to hovuddelar; ein analyse av dei tilsette si oppfatning av arbeid og arbeidstid, og forslag til alternative ordningar basert på ei spørjeskjemaundersøking, og ein analyse av driftsmønsteret på dei to basane basert på laste- og lossestatistikk. Dei to delane er presentert i kvar sin delrapport.
  • Publisert: 10. januar 1999
  • Ordrenr. 624