Andre Fafo-publikasjoner

Rapportsøk

Arbeidsforhold i og utenfor pleie og omsorgsektoren. Faktaflak

Bård Jordfald

Faktaflak

Last ned faktaflaket

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling, Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Bård Jordfald

Utgitt: 2021