Publikasjoner

Rapportsøk

Lønnsfordeling i grønn sektor

Bård Jordfald

Faktaflak mars 2021

Last ned faktaflaket

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Bård Jordfald

Utgitt: 2021