Publikasjoner

Rapportsøk

Arbeidsforhold i og utenfor pleie og omsorgsektoren

Bård Jordfald

Faktaflak januar 2021

Last ned faktaflaket

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling, Lønns- og arbeidsvilkår

Utgitt: 2021