Andre Fafo-publikasjoner

Rapportsøk

LO-tillitsvalgtpanel: Samarbeid om psykososialt arbeidsmiljø

Rolf K. Andersen og Mona Bråten

Faktaflak mars 2022

Last ned faktaflak

Prosjekt: LOs tillitsvalgtpanel

Forskere på Fafo: Rolf K. Andersen, Mona Bråten

Utgitt: 2022