Andre Fafo-publikasjoner

Rapportsøk

Lønnsfordeling i grønn sektor. Faktaflak

Bård Jordfald

Faktaflak

Last ned faktaflaket

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Bård Jordfald

Utgitt: 2021