Skip to main content
  • Inger Marie Hagen

Vold og trusler – et stort arbeidsmiljøproblem i helse- og sosialsektoren

En kunnskapsoppsummering

  • Fafo
  • Fafo

Alle arbeidstakere har rett på et trygt og godt arbeidsmiljø. Hvert år blir likevel rundt sju prosent av norske arbeidstakere utsatt for vold eller trusler om vold. Det er særlig ansatte med utdanning i helse- og sosialfag som er utsatt, her forteller om lag hver fjerde kvinne og hver femte mann at de har slike erfaringer. Også når det gjelder seksuell trakassering og netthets er FOs medlemsgrupper særlig utsatt. I dette heftet – som Fafo har skrevet for FO – har vi samlet relevant informasjon om dette temaet. Du finner blant annet:

  • En oversikt over reglene i arbeidsmiljøloven og de nye forskriftsbestemmelsene.
  • En oversikt over hvem som rammes av vold, trusler, netthets og seksuell trakassering.
  • Gjennomgang av Fafos funn knyttet til konsekvenser av slike belastninger
  • En liste med relevant litteratur dersom du ønsker mer informasjon om emnet.

Heftet kan leses fra perm til perm eller brukes som et lite oppslagsverk for medlemmer og tillitsvalgte som trenger raskt tilgang til statistikk og regler.

  • Publisert: 28. februar 2019
  • Ordrenr. 959

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Fellesorganisasjonen