Annen publisering

Rapportsøk

Bokanmeldelse av "Norsk likestillingshistorie 1814-2013"

Beret Bråten

Tidsskrift for kjønnsforskning 2013 ;Volum 37.(3-4) 2013
Bokanmeldelse av "Norsk likestillingshistorie 1814-2013"