Publikasjoner

Rapportsøk

Ansattes medbestemmelse - en trussel mot offentlig fornyelse?
En undersøkelse av ansattes rolle ved fornyelsestiltak i offentlig sektor

Hanne Bogen

Fafo-rapport 117

Nettutgave

Kravet om fornyelse i offentlig sektor øker, men stadig flere stiller seg tvilende til at fornyelse kan skje gjennom økt ressurstilførsel. Dermed blir omorganisering og effektivisering viktige stikkord for den videre utvikling. Dette stiller nye krav til offentlig ansatte, og et viktig, spørsmål blir hvilken rolle de ansatte skal få i den kommende omstillingsprosessen.

Utgitt: 1991 Id-nr.: 117