Publikasjoner

Rapportsøk

Arbeidsmarkedspolitikken i en brytningstid
Erfaringer med bruk av arbeidsmarkedstiltak

Hanne Bogen og Thore K. Karlsen

Fafo-rapport 096

Nettutgave

Forskningstema: Inkluderende arbeidsliv

Utgitt: 1990 Id-nr.: 096