Publikasjoner

Rapportsøk

Fleksibilitet og fagorganisering

Dag Olberg

Fafo-rapport 097

Last ned nettutgave

Dette er Sluttrapport fra et prosjekt om endringer i arbeidslivets organisering. Utgangspunktet var det store innslaget av varierte arbeidstidsordninger og framveksten av løse tilknytningsformer til arbeidslivet som har preget enkelte tjenesteytende næringer. Også andre former for fleksibilitet behandles. Dette gjenspeiles i hovedkonklusjonene fra prosjektet:

Fleksibilisering dreier seg om flere typer press henimot forskjellige former for fleksibilitet. Samlet berører dette fagbevegelsen som helhet. Den største utfordringen ligger i å håndtere disse koplingene.

Rapportens sentrale problemstilling er å analysere hva slags dilemmaer og utfordringer fleksibilisering av arbeidsforholdene kan innebære i forhold til fagorganisering og faglig virksomhet. Blant temaene som tas opp:

  • Fleksibilitetens former
  • Arbeidstid og ansettelsesformer,innen tjenesteyting
  • Nye skillelinjer og opP,splitting av arbeidsstokken
  • Fagbevegelsens medlemsgrui:Jper og medlemstilbud

Utgitt: 1990 Id-nr.: 097