Skip to main content
  • Leif E. Moland

Arbeidsmiljø og HMS-arbeid i kommunesektoren

En sitatsamling til Fafo-rapporten Ingen grenser?

  • Andre Fafo-utgivelser
  • Andre Fafo-utgivelser

Dette er en samling av sitater fra samtaler med ca 120 ansatte og ledere i fire kommuner om arbeidsmiljøet i pleie- og omsorgssektoren og kommunens arbeid med Internkontroll for Helse, miljø og sikkerhet. Intervjuene ble foretatt i 1998

  • Publisert: 1. januar 1999
  • Ordrenr. 927
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere