Skip to main content

  • Vidar Bakkeli & Arne Backer Grønningsæter

Brukerstemmen i tjenesteutvikling -noen dilemmaer

 
  • Tjenesteutvikling ved ulike former for samarbeid    
  • Anne Marie Støkken    
  • Bergen    
  • Fagbokforlaget

Bakkeli, V. & Grønningsæter, A. B. (2019). Brukerstemmen i tjenesteutvikling -noen dilemmaer. I: Anne Marie Støkken (red.) Tjenesteutvikling ved ulike former for samarbeid. Bergen: Fagbokforlaget