Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Cancer patients’ needs for rehabilitation services

Lene Thorsen, Gunhild M. Gjerset, Jon Håvard Loge, Cecilie E. Kiserud, Eva Skovlund, Tone Fløtten og Sophie S. Fosså

Acta Oncologica 50 2011

Les mer / Read more

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling Levekår og fattigdom

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Cancer patients’ needs for rehabilitation services