Skip to main content

  • Tove Mogstad Aspøy, Hanne Cecilie Kavli og Anna Hagen Tønder

Da klokka klang … Utdanningens plass i integreringspolitikken

 

Voksne flyktninger har i over 20 år hatt rett til gratis grunnskole og videregående opplæring. Men det har ikke vært like lett for alle å bruke rettigheten. Vi drøfter både hva som har bremset utdanning som integreringspolitisk virkemiddel, og hvilke politiske skritt som er tatt for å avhjelpe situasjonen. En historisk gjennomgang av lover og regelverk innenfor utdannings- og integreringsfeltet viser at flyktningers rettigheter har blitt tydeligere, og at noen barrierer gradvis er bygget ned. Parallelt har bruken av grunnskole og videregående opplæring som integreringstiltak blitt mer vanlig mellom 2009 og 2022. Usikker inntektssikring og dårlig tilrettelegging av opplæringsløpene stikker likevel fortsatt kjepper i hjulene for noen.

  • Ulikhetens drivere og dilemmaer    
  • Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Sissel Trygstad (Red.)    
  • Oslo    
  • Universitetsforlaget

Aspøy, T.M., Kavli, H. C. & Tønder, A. H. (2023). 14. Da klokka klang … Utdanningens plass i integreringspolitikken. I T. Fløtten, H. C. Kavli & S. C. Trygstad (Red.) Ulikhetens drivere og dilemmaer. Universitetsforlaget. (s. 239–257). https://doi.org/10.18261/9788215065403-23-14