Skip to main content

  • Tone Fløtten, Arne Grønningsæter, Jon M. Hippe og Jon Christensen

Den reformerte velferdsstaten – en ny samfunnskontrakt

 

Fløtten, T., Grønningsæter, A., Hippe, J. M. & Christensen, J. (2007). Den reformerte velferdsstaten – en ny samfunnskontrakt. I J. E. Dølvik, T. Fløtten, G. Hernes & J. M. Hippe (red.), Hamskifte. Den norske modellen i endring. Oslo: Gyldendal Akademisk.