Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Den reformerte velferdsstaten – en ny samfunnskontrakt

Tone Fløtten, Arne Grønningsæter, Jon M. Hippe og Jon Christensen

2007

Forskningstema: Den nordiske modellen

Forskere på Fafo: Tone Fløtten, Arne Backer Grønningsæter

Den reformerte velferdsstaten – en ny samfunnskontrakt