Skip to main content

  • Tove Midtsundstad

Etter pensjonsreformen – valg, virkninger og veien videre

 

Pensjonssystemet er reformert. Målet er å få flere til å jobbe lenger. Hovedvirkemidlet er økonomiske insentiver og økt fleksibilitet. Valget er i utgangspunktet fritt og ditt, men forutsetter samtidig at helsa er god, pensjonspotten tilstrekkelig og at arbeidsgiver vil ha deg. Resultatene så langt viser at flere i privat sektor jobber lenger. Reformen synes også å ha redusert forskjellene i avgangsalder og avgangsmønster, men samtidig bidratt til økte forskjeller i inntekt og avgangsmuligheter.

  • Ulikhetens drivere og dilemmaer    
  • Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Sissel Trygstad (Red.)    
  • Oslo    
  • Universitetsforlaget

Midtsundstad, T. (2023). Etter pensjonsreformen – valg, virkninger og veien videre. I T. Fløtten, H. C. Kavli & S. C. Trygstad (Red.) Ulikhetens drivere og dilemmaer. Universitetsforlaget. (s. 175–193). https://doi.org/10.18261/9788215065403-23-10

Fafo-forskere