Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Barnefattigdom i Norge – hvordan måles det?

Tone Fløtten

Barn i Norge 2013 Voksne for Barn 2013 Forskningstema: Fattigdom

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Barnefattigdom i Norge – hvordan måles det?