Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Implementing social policy –social workers’ experience from Estonia and Norway

Grønningsæter, A.B. og Kiik, R.

Journal of Comparative Social Work 2012/1 2012

Forskere på Fafo: Arne Backer Grønningsæter

Implementing social policy –social workers’ experience from Estonia and Norway