Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Konflikt, fellesskap og forandring
Foreldreskap og sosial kontroll i innvandrede familier fra Pakistan, Somalia og Sri Lanka

Jon Horgen Friberg

Cappelen Damm Akademisk 2019

Åpen tilgang / Open access

Forskningstema: Religiøst og kulturelt mangfold

Forskere på Fafo: Jon Horgen Friberg

Konflikt, fellesskap og forandring