Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Life as a child domestic worker in Haiti

Hatløy A

The Journal of Haitian Studies 11 2005

Forskningstema: Barnearbeid

Forskere på Fafo: Anne Hatløy

Life as a child domestic worker in Haiti