Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Opposing Forces: On Whistleblowing in Norwegian Working Life

Sissel C. Trygstad

2017

Open access

Forskningstema: Ytringsfrihet og varsling, Arbeidsmiljø

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad

Opposing Forces: On Whistleblowing in Norwegian Working Life