Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Seksuell trakassering – et stille arbeidsmiljøproblem?

Mona Bråten

2019

Les mer og last ned pdf / Download

Forskningstema: Arbeidsmiljø

Forskere på Fafo: Mona Bråten

Seksuell trakassering – et stille arbeidsmiljøproblem?