Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Seniorer i arbeidslivet - Hva påvirker beslutningen om å fortsette i jobb?

Magne Bråthen og Frøydis Bakken

Arbeid og velferd nr. 3-2012 2012

Forskere på Fafo: Magne Bråthen

Seniorer i arbeidslivet - Hva påvirker beslutningen om å fortsette i jobb?