Skip to main content

  • Kristine Nergaard & Jørgen Svalund

Midlertidige ansettelser og innleie som kilde til ulikhet

  • Ulikhetens drivere og dilemmaer  | 
  • 2023
 

Nergaard, K. and J. Svalund (2023). Midlertidige ansettelser og innleie som kilde til ulikhet. Ulikhetens drivere og dilemmaer. T. Fløtten, H. C. Kavli and S. Trygstad. Oslo, Universitetsforlaget: 54-73.