Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Norwegian Labour Market Institutions and Regulations

Mona Bråten, Jon Erik Dølvik, Frode Longva og Arild H. Steen

I: Jon Erik Dølvik og Arild H. Steen Making Solidarity Work? The Norwegian Labour Market Model in Transition 1997

Forskningstema: Lokalt partssamarbeid Den nordiske modellen

Forskere på Fafo: Mona Bråten

Norwegian Labour Market Institutions and Regulations