Skip to main content

Fleksibiliseringens tvetydigheter

En studie av ikt-ansattes opplevelser av fleksibilisering

Avhandlinger |  2003
5. oktober 2015

Lien, L. (2003). Fleksibiliseringens tvetydigheter. En studie av ikt-ansattes opplevelser av fleksibilisering. Hovedoppgave i sosiologi, ISS, UiO.

Fafo-forskere