Avhandlinger

Rapportsøk

Innestengt eller utestengt? Norsk prostitusjonspolitikk og kampen mot menneskehandel

Synnøve Jahnsen

2014

Forskere på Fafo: Synnøve Økland Jahnsen

Innestengt eller utestengt? Norsk prostitusjonspolitikk og kampen mot menneskehandel