Avhandlinger

Rapportsøk

Åpne visjoner og interaksjon på tvers. Smarthusteknologi i en offentlig-privat innovasjonsprosess

Vidar Bakkeli

Universitetet i Oslo 2012

Nettutgave Bakkelix2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Forskere på Fafo: Vidar Bakkeli

Åpne visjoner og interaksjon på tvers. Smarthusteknologi i en offentlig-privat innovasjonsprosess